[1]
СТЕПИЋ, Ђ. 2021. МЕТОДИ ПОПУЊАВАЊА ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ: ОДНОС ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ЗАКОНУ О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: ПОБЕДНИЧКИ РАД СА КОНКУРСА ФОНДАЦИЈЕ АЛАН ВОТСОН ЗА 2019/20. Весник правне историје / Herald of Legal History. 1, 1 (Феб. 2021), 339-357. DOI:https://doi.org/10.51204/HLH_20112A.