СТЕПИЋ, Ђ. (2021) „МЕТОДИ ПОПУЊАВАЊА ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ: ОДНОС ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ЗАКОНУ О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: ПОБЕДНИЧКИ РАД СА КОНКУРСА ФОНДАЦИЈЕ АЛАН ВОТСОН ЗА 2019/20“, Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(1), стр. 339-357. doi: 10.51204/HLH_20112A.