СТЕПИЋ, Ђ. „МЕТОДИ ПОПУЊАВАЊА ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ: ОДНОС ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ЗАКОНУ О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: ПОБЕДНИЧКИ РАД СА КОНКУРСА ФОНДАЦИЈЕ АЛАН ВОТСОН ЗА 2019/20“. Весник правне историје / Herald of Legal History, том 1, изд. 1, Фебруар 2021., стр. 339-57, doi:10.51204/HLH_20112A.