О часопису

Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

Радове могу подносити како студенти основних и постдипломских студија права, тако и студенти других друштвено-хуманистичких наука, а текстови могу бити на српском или енглеском језику.

Радови које прихвата Весник правне историје су: студентски академски чланци, прикази књига, студентски преводи академских чланака са српског на енглески и обрнуто (или са било ког другог језика на један од два претходно поменута) и студентски интервјуи значајних научника из области правне историје. Објављују се и пригодни текстови - извештаји с конференција, некролози и сл.

Радови се могу подносити  до 30. априла за први и до 31. октобра за други број Весника.