Архива издања

 • Год. 3 Бр. 2 (2022)

  Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

  Главни уредник: доц. др Нина Кршљанин

  ISSN: 2738-0963

 • Год. 3 Бр. 1 (2022)

  Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

  Главни уредник: доц. др Нина Кршљанин

  ISSN: 2738-0963

 • Год. 2 Бр. 2 (2021)

  Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

  Главни уредник: доц. др Нина Кршљанин

  ISSN: 2738-0963

 • Год. 2 Бр. 1 (2021)

  Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

  Главни уредник: доц. др Нина Кршљанин

  ISSN: 2738-0963

 • Год. 1 Бр. 2 (2020)

  Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

  Главни уредник: доц. др Нина Кршљанин

  ISSN: 2738-0963

 • Год. 1 Бр. 1 (2020)

  Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

  Главни уредник: доц. др Нина Кршљанин

  ISSN: 2738-0963