Часопис уређују

Главни уредник:
доц. др Нина Кршљанин

Заменик главног уредника:
Ђорђе Степић

Студентска редакција:
Ђорђе Гојковић, Симо Илић, Реља Јарковачки, Душан Б. Јовић, Маша Марковић, Ђурђина Радић

Уређивачки одбор:
проф. емеритус Сима Аврамовић (Правни факултет Универзитета у Београду)
проф. др Жика Бујуклић (Правни факултет Универзитета у Београду)
проф. др Зоран Мирковић (Правни факултет Универзитета у Београду)
проф. др Милена Полојац (Правни факултет Универзитета у Београду)
проф. др Драгољуб Поповић (бивши судија ЕСЉП, Правни факултет Универзитета Унион)
асс. Урош Станковић (Правни факултет Универзитета у Новом Саду)
проф. др Зоран Чворовић (Правни факултет Универзитета у Крагујевцу)
проф. др Срђан Шаркић (Правни факултет Универзитета у Новом Саду)

Међународни уређивачки одбор:
проф. др Жељко Бартуловић (Правни факултет Универзитета у Ријеци)
др Јуриј Вин, виши научни сарадник (Институт за општу историју Руске академије наука)
проф. др Колман Денехи (Универзитетски колеџ у Даблину)
проф. др Томас Зимон (Правни факултет Универзитета у Бечу)
проф. др Пјетро Ло Јаконо (Правно одељење LUMSA универзитета у Палерму)
проф. др Виктор Кастелани (Одељење за језике и књижевности Универзитета у Денверу)
проф. др Гералд Кол (Правни факултет Универзитета у Бечу)
проф. др Стефан Медер (Правни факултет Лајбницовог Универзитета у Хановеру)
проф. др Никола Мојовић (Правни факултет Универзитета у Бањој Луци)
проф. др Емилија Мусумечи (Правни факултет Универзитета у Тераму)
проф. др Делфина И. Нијето Изабел (Одељење за историју и археологију Универзитета у Барселони)
проф. др Марко Петрак (Правни факултет Универзитета у Загребу)
проф. др Натале Рампацо (Национални истраживачки савет Италије, Напуљ)
проф. др Марион Ревекамп (Хумболтов професор на Мексичком колеџу)
проф. др Владимир Симич (Правни факултет Универзитета у Љубљани)
проф. емеритус Герхард Тир, дописни члан Аустријске академије наука (Правни факултет Универзитета у Грацу)
проф. др Габор Хамза, редовни члан Мађарске академије наука (Правни факултет Универзитета Етвеш Лоранд)
проф. др Далибор Чепуло (Правни факултет Универзитета у Загребу)

---------------------------------------

Ранији чланови редакције:

Сава Војновић, Милош Кнежевић (2020-2021)