Год. 2 Бр. 1 (2021)

Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

Главни уредник: доц. др Нина Кршљанин

ISSN: 2738-0963

Објављено: 28.07.2021

Пуно издање

Победнички рад са конкурса Фондације Алан Вотсон

Студентски преводи

In memoriam

Извештаји с дешавања