Год. 3 Бр. 1 (2022)

Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

Главни уредник: доц. др Нина Кршљанин

ISSN: 2738-0963

Објављено: 10.11.2022

Пуно издање

Победнички рад са конкурса Фондације Алан Вотсон

Студентски преводи

In memoriam