ИНТЕРВЈУ: ПРОФ. ДР МИЛЕНА ПОЛОЈАЦ

  • Ђорђе СТЕПИЋ
Објављено
16.12.2021
Како цитирати
СТЕПИЋ, Ђ. (2021). ИНТЕРВЈУ: ПРОФ. ДР МИЛЕНА ПОЛОЈАЦ. Весник правне историје / Herald of Legal History, 2(1), 275-295. преузето од http://epub.ius.bg.ac.rs/index.php/Vesnik/article/view/122
Bрој часописа
Секција
Интервјуи